Privacywet

Privacywet

Privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR (General Data Protection Regulation) van 25/05/2018.


Polderwind (Trimsalon, Liefhebberskennel en verkooppunt kwaliteitshondenvoer) hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van alle personen waarvan wij de gegevens verwerken. Onderstaand geven we inzage in de door ons verwerkte persoonsgegevens en waarborging van de bescherming van deze gegevens.


1.Contactgegevens:


Website:               http://www.polderwind.com


Contactpersoon:  Camerlynck Petra


Adres:                  Oostendse Steenweg 44, 8377 Meetkerke


Email:                   info@polderwind.com


Telefoonnummer: 0486/77 42 60 of 050/82 07 34


Btw-nummer:        BE0524.735.850


HK-nummer:         HK103051702.Verwerking van persoonsgegevens:


Wij verwerken persoonsgegevens omdat we die nodig hebben om onze diensten (voor u) te kunnen verrichten. De persoonsgegevens zijn altijd door de persoon zelf of door een derde, met toestemming van deze persoon, aan ons verstrekt. Het betreffen de volgende persoonsgegevens:


– Voor- en achternaam


– Adresgegevens


– Telefoonnummers


– Relevante gegevens van uw huisdier


Deze persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de volgende doeleinden:


– om onze diensten te kunnen verlenen, waaronder het inplannen van afspraken,


– te voldoen aan onze verplichtingen, bijvoorbeeld richting de belastingdienst en de Diereninspectie


– Het verstrekken van gegevens aan derden in belang van uw hond (bijvoorbeeld de dierenarts)3.Mijn website www.polderwind.com:


Maakt geen gebruik van cookies.4.Bewaartermijn van persoonsgegevens:


Persoonsgegevens, bijvoorbeeld personalia en adresgegevens, bewaren wij voor de duur van dat u klant bij ons bent op klantenfiches. Als u niet hebt aangegeven dat u geen klant meer van ons zal zijn bewaren we uw gegevens nog tot het moment dat in redelijkheid niet meer valt te verwachten dat u nog een afspraak bij ons maakt. De gegevens worden in ieder geval na verloop van 18 maanden na uw laatste afspraak bij ons verwijderd. Facturen worden daarnaast voor de duur van 7 jaar bewaard om aan de verplichtingen richting de belastingdienst te kunnen voldoen.5.Beveiliging van persoonsgegevens:


Polderwind neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt onderstaande maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan: klantenfiches op prive adres aanwezig zodat deze niet door onbevoegden toegankelijk is.


Bij een vermoeden dat gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact met ons worden opgenomen via info@polderwind.com. Wij zullen dit dan zo snel mogelijk onderzoeken.6.Delen van persoonsgegevens met derden:


Wij verkopen persoonsgegevens uiteraard niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan anderen indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat onze partners eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens hanteren.7.Rechten van personen waarvan wij persoonsgegevens verwerken:


Als wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om deze persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door ons.


Verzoeken tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van persoonsgegevens, intrekking van gegeven toestemming of het maken van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gestuurd naar info@polderwind.com. Wij zullen deze zo snel als mogelijk in behandeling nemen.8. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:


Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd van de betreffende persoon echter niet controleren en we kunnen dus niet uitsluiten dat gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden verwerkt. Als we constateren dat een persoon jonger is dan 16 jaar, dan verwijderen we de persoonsgegevens. Mocht u aanwijzingen hebben dat een persoon waarvan wij de gegevens hebben verwerkt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, neem dan contact met ons op via  info@polderwind.com  zodat wij de betreffende gegevens kunnen verwijderen.Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.