Home

Ik heb een KLANTENSTOP ingevoerd.  Dit om mijn huidige klanten tijdig te kunnen blijven bedienen, anders wordt de wachttijd te lang. 

Enkel volgende 'nieuwe' klanten neem ik nog aan:

* katten

* konijnen

* EIGEN GEFOKTE puppy's die binnen komen via de puppytrimschool

* bestaande klanten die een nieuw huisdier nemen (indien een puppy, verplicht via de puppytrimschool!)

LEES AUB AANDACHTIG DE TRIMAFSPRAKEN EN HOU U ERAAN. 


LiefhebberskennelTrimsalon

Kwaliteitsvoer